Home       Contact       Winkelmandje (0)       Mijn Account

Home

Winkels

Service

Contact

Account

Mandje (0)

Garantie

Garantievoorwaarden straatlegale 4-takt brommers en motoren.

- Garantie geldt uitsluitend indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd.
- Bij aflevering van het voertuig verklaart de klant het voertuig in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongelukken, schokken, brand, verwaarlozing of verkeerd gebruik.
- De garantie heeft uitsluitend betrekking op het voertuig, niet op de accessoires zoals helm, topcase, alarm, batterijen,...
- Garantie is niet van toepassing wanneer product defect is ten gevolge van een reden die naar oordeel van onze technische dienst niet is terug te voeren op materiaal -of fabricagefout.
- De klant brengt steeds voor herstellingen, onderhoud of defecten de voertuigen geheel voor eigen rekening terug naar een RDW erkend onderhoudspunt. Defecte onderdelen worden door ons kosteloos toegestuurd, indien die onder de garantiedekking vallen. Uurloon en eventuele transportkosten vallen nimmer onder de garantiedekking.

- Regulier onderhoud aan het voertuig komt voor rekening van de klant en valt niet onder garantie.
- Wanneer de minimale vereisten van onderhoud aan het voertuig niet worden nageleefd vervalt de garantie van het voertuig.
- Klant wordt geacht de juiste procedure te volgen wat betreft onderhoud en het inrijden van het voertuig.
Gedurende de inrijperiode van 500 Km mag niet langdurig met meer dan 3.500 toeren per minuut worden gereden.
- Er dient een beurt gegeven te worden / olie te worden ververst aan het voertuig bij 500 Km, 1.500 Km en vervolgens na iedere 3.000 Km.
- Overdracht van garantie kan enkel indien de nieuwe klant in het bezit is van het originele aankoopbewijs.
- Op alle straatlegale brommers en motoren met 4-takt verbrandingsmotor zit standaard 12 maanden fabrieksgarantie op het motorblok en het frame, met een maximum van 6000 kilometer, afhankelijk wat het eerst wordt bereikt.

Garantie uitzonderingen:

- Onderdelen die aan normale gebruiksslijtage onderhevig zijn.
- Onvolledig dan wel nagelaten onderhoud.Roest, roestvorming of oxidatie.
- Ondeskundig gebruik en ondeskundig onderhoud c.q. reparatie.

- Voor accu's geldt maximaal 1 maand garantie, let op bij uitvoeringen met een alarm vervalt deze garantie ivm het kromtrekken van de accuplaten bij gehele ontlading van een stroomverbruiker. Een accu kan maximaal 5 dagen spanning vasthouden bij een ingeschakeld alarm.
- Garantie is op basis van omruil van defecte onderdelen, dus haal- of breng service en uurloon is hier niet bij inbegrepen.
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
- Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.


 

 

 
Orion Motors Benelux door ProShops